Zarejestruj się | Zaloguj się

7 bezpłatnych lekcji video dla początkujących [ODBIERZ TERAZ]

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z zakupów w witrynie MistrzGitary.pl, zwanej dalej Serwisem.

Administratorem i operatorem Serwisu jest firma GreenMouse Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie, 33-101 Czerwona 7.

Przedmiotem zakupu w Serwisie jest pełny dostęp do jego treści (ćwiczeń słuchu).

Aby otrzymać dostęp, należy dokonać zakupu kodu dostępu. Kod dostępu można otrzymać poprzez przesłanie wiadomości sms na wskazany na stronie zakupu numer lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. Po wprowadzeniu zakupionego kodu, konto użytkownika zostaje zmienione na Premium, co daje użytkownikowi pełny dostęp do fukncjonalności Serwisu.

Cena, waluta oraz czas trwania konta Premium, określone są na stronie zakupu.

Serwis korzysta z bezpiecznego systemu płatności JustPay oraz DotPay.

Serwis nie przechowuje i nie przetwarza danych osobowych użytkowników, podawanych podczas dokonywania zakupu kodu dostępu.

Z uwagi na specyfikę sprzedaży, Serwis nie przewiduje możliwości zwrotu należności za kod dostępu po poprawnie zakończonej transakcji i uaktywnieniu usługi.

W przypadku trudności z dokonaniem zakupu lub problemów technicznych, należy kontaktować się z administratorem serwisu.

Regulamin serwisu SMS

§1

Organizatorem serwisu jest firma GreenMouse Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie, 33-101 Czerwona 7. Adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby.

§2

Obsługę techniczną związaną z SMS Premium, sprawuje firma Avantis S.A. z siedzibą w Warszawie 00-103, przy ul. Królewskiej 16. Adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby.

§3

Serwis polega na udostępnieniu kodu jednorazowego, który umożliwia dostęp do konta premium serwisu MistrzGitary.pl. Użytkownik po wysłaniu SMSa o treści KOD.MISTRZ na numer 7355 otrzymuje SMSa z kodem.

§4

Koszt wysłania SMS wynosi:

- 3,00 zł netto (3,69 zł brutto).

Usługa dostępna jest dla sieci Orange, T-Mobile, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieci wirtualnych MVNO (np. GaduAir, mBank mobile, Aster).

§5

Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania kodu jednorazowego. W przypadku błędnie wpisanego SMSa, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.

§6

W celu ograniczenia nadużyć telekomunikacyjnych (fraudów) w serwisie wprowadzono ograniczenia w ilości wysyłanych SMSów z jednego numeru MSISDN w ciągu jednej doby. Ograniczenie pozwala w ciągu jednej doby na wysłanie na dany numer, SMS-ów o wartości nie przekraczającej 100 zł netto. SMSy wysłane ponad tą kwotę uznawane będą jako tzw. fraudy, i nie będą uznawane.

§7

Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, bądź nieotrzymania SMSa z kodem, mimo wysłania prawidłowej treści SMS, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji poprzez wysłanie e-maila na adres: poczta[małpa]dtmedia.pl. W razie pytań infolinia dostępna jest pod numerem telefonu: 22/ 312 18 52.

§8

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej.